دایره المعارف اسلام پدیا » والدین حضرت داوود (علیه السلام)
منوی اصلی

والدین حضرت داوود (علیه السلام)

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ در باب: داوود (ع)

درباره پدر و مادر حضرت داوود (علیه السلام) باید گفت: آن‌چه از منابع تاریخی به دست می آید، این است که نام پدر آن بزرگوار ایشا،[۱] ایشی،[۲] آشی،[۳] یسی[۴] و یا آسی[۵] بوده است، اما درباره نام مادر آن حضرت با مراجعه به بسیاری از منابع تاریخی، اطلاعی به دست نیامد.

[۱]. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۲، ص ۹؛ مقدسى، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج ۳، ص ۱۰۰؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر، تحقیق: شحاده، خلیل، ج ۲، ص ۱۱۰٫

[۲]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ۱، ص ۴۷۶؛ ابن اثیر، على بن ابى الکرم، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۲۲۳؛ هاشمى بغدادی، محمد بن حبیب، المحبر، تحقیق: شتیتر، ایلزه لیختن، ص ۵٫

[۳]. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طیّب، ج ۱، ص ۸۲؛ حسینی زبیدی، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق / مصحح: على، هلالى و سیرى، على، ج ۱۹، ص ۱۶۰٫

[۴]. روت، ۴:۱۷؛ سموئیل، ۱۶:۱؛ سموئیل، ۱۶:۱۱؛ لوقا، ۳:۲۳؛ سموئیل، ۱۲:۱۶.

[۵]. تفسیر القمی، محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طیّب، همان.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 2 = 6