دایره المعارف اسلام پدیا » میراث ‏حضرت داوود (علیه السّلام)
منوی اصلی

میراث ‏حضرت داوود (علیه السّلام)

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در باب: داوود (ع)

قرآن کریم درباره میراث  حضرت داوود (علیه السلام) می فرماید: «و سلیمان وارث داوود شد و گفت: اى مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز به ما عطا گردیده، این فضیلت آشکارى است».[۱]

در این‌که منظور از «ارث» در این‌جا چیست؟ در میان مفسران گفت وگو بسیار است. بعضى آن را منحصر به میراث علم و دانش دانسته اند؛ چرا که به پندار آنها پیامبران، ارثى از اموال خود نمى گذارند.

برخی دیگر میراث را منحصر در مال و حکومت ذکر کرده اند؛ چرا که این کلمه قبل از هر چیز آن مفهوم را به ذهن تداعى مى کند.

بعضى علم سخن گفتن با پرندگان را (منطق الطیر)، میراث حضرت داوود (علیه السلام) برای حضرت سلیمان (علیه السلام) ذکر کرده اند.

ولى با توجه به این‌که آیه مطلق است و در جمله‌هاى بعد، هم سخن از علم به میان آمده و هم از تمام مواهب (و از هر چیز به ما عطا گردیده)، دلیلى ندارد که مفهوم آیه را محدود کنیم. بنا بر این سلیمان (علیه السلام) وارث همه مواهب پدرش داوود (علیه السلام)؛ یعنی حکومت، مقام علم و نبوّت، سخن گفتن با پرندگان و … شد.[۲]

از بیانی که گذشت استفاده می شود که میراث حضرت داوود (علیه السلام) شامل میراث معنوی  و مادی هر دو می شود. البته گفتنی است که یکی دیگر از میراث‌های مهم ایشان؛ حکومت و فرمانروایی آن حضرت بود.

[۱]. نمل، ۱۶٫

[۲]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۴۱۷ .
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


3 + = 5