دایره المعارف اسلام پدیا » ‏موافقان و مخالفان اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

‏موافقان و مخالفان اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

بانگاهی به زندگی پیامبران و امامان (علیهم السلام) در می یابیم که با وجود اینکه ایشان انسان های کاملی بوده اند، اما در عین حال دارای دوستان و دشمنان فراوانی نیز می باشند. این یک امر طبیعی است که هر شخصی در هر جایگاهی، دارای دوستان و دشمنان خاص خود باشد. حضرت اسحاق نیز از این قاعده استثنا نشده، موافقان و مخالفانی در میان مردم زمان خود و حتی بعد از خود دارد.

از جمله موافقان آن حضرت می توان به تمامی کسانی که در زمان او از پیروان و اطاعت کنندگان از وی بوده اند و نیز در طول تاریخ بعد از او، به وی ایمان داشته و او را بر حق دانسته و خود را مکلف به پیروی و اطاعت از فرامین وی دانسته اند، اشاره کرد.

در مورد مخالفان آن حضرت باید گفت: بیشتر مخالفان آن حضرت، از صاحبان قدرت و زر و زور و نیز افرادی که با حق و حق طلبی مخالفت بوده اند، می باشند. آنها به جاى این که از هدایت ها و روشنگری های آن حضرت و دعوت او به حق، استقبال کنند، با او به مخالفت برمی خاسته اند.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + = 12