دایره المعارف اسلام پدیا » ‏اسامی و القاب اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

‏اسامی و القاب اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

نام آن حضرت اسحاق است. مشهور لغویان اسحاق را واژه اى عبرى مى ‌دانند که از «ایصحق» به معناى «‌خندان»، گرفته شده است.[۱] البته برخی آن را عربى و مشتق از «سحق» دانسته اند.

برخی از القابی که برای آن حضرت در قرآن کریم ذکر شده است، عبارت است از:

  1. موحد.[۲]
  2. بشارت داده شده از سوى خداوند.[۳]
  3. صالح.[۴]
  4. امام.[۵]
  5. مبارک.[۶]
  6. برگزیده و نیک.[۷]
  7. برتر از عالمیان.[۸]

[۱]. مصطفوى، حسن‌، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ص ۸۲٫

[۲] . بقره، ۱۳۳٫

[۳]. صافّات، ۱۱۲؛ هود، ۷۱٫

[۴]. انبیاء، ۷۲؛ صافّات، ۱۱۲٫

[۵]. انبیاء، ۷۳٫

[۶]. صافّات، ۱۱۳٫

[۷]. ص، ۴۷٫

[۸]. انعام، ۸۶
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 8