دایره المعارف اسلام پدیا » پدر و مادر اسحاق نبی الله (علیه السلام)‏
منوی اصلی

پدر و مادر اسحاق نبی الله (علیه السلام)‏

تاریخ: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

نام  پدر حضرت اسحاق (علیه السلام)؛ حضرت ابراهیم (علیه السلام) و نام مادر آن حضرت؛ ساره است.[۱] حضرت اسحاق (علیه السلام) دومین فرزند ابراهیم (علیه السلام) می باشد که از همسر دیگر وی به دنیا آمده است.

[۱]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ‌۱، ص ۱۶۷؛ یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۲۶؛ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم‏، ج ‌۱، ص ‌۲۴۹؛ ‏ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)، ‏تحقیق: شحاده، خلیل‏، ج ‌۱، ص ‌۴۱؛ هود، ۷۱ و ۷۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 10