دایره المعارف اسلام پدیا » وفات و مدفن اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

وفات و مدفن اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

بر پایه آنچه در سفر پیدایش کتاب مقدس آمده‌، اسحاق‌ (علیه السلام) در اواخر عمر، در حالی‌ که‌ پیر و نابینا شده‌ بود، بر آن‌ شد تا یکی‌ از فرزندانش‌ را وصی‌ خود ساخته و این‌ جایگاه‌ در نهایت‌ نصیب‌ یعقوب‌ (علیه السلام) شد.[۱]

اسحاق‌ پس‌ از این‌ وصیت‌، ۲۰ سال‌ دیگر زندگی‌ کرد و سرانجام‌ در ۱۸۰ سالگی‌ در حبرون‌ (الخلیل) درگذشت‌.[۲]

پسرانش‌ یعقوب‌ و عیسو، او را در مقبره پدرش‌ ابراهیم خلیل (علیه السلام)، واقع‌ در مَکفیله‌[۳] (واقع در شهر الخلیل) به‌ خاک‌ سپردند.[۴]

برخی از مورخین اسلامی براین عقیده اند که آن حضرت در سن ۱۶۰ سالگی وفات یافت و در مزرعه حبرون در کنار مرقد پدرش ابراهیم (علیه السلام) دفن شد.[۵]

[۱]. کتاب مقدس، عهد عتیق‌، باب‌ ۲۷.

[۲]. ابن‌ قتیبه‌، عبد الله بن مسلم،‌ المعارف‌، ج ۱، ص ۳۳؛ کتاب مقدس، عهد عتیق‌، ۳۵:۲۸.

[۳]. این مکان که به معنای غار یا مقبره دو نفری (خانوادگی) است. مقبره ای است که حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) آن را در حبرون (نام این شهر بعدها به الخلیل تغییر یافته و اکنون در فلسطین اشغالی واقع شده است)، برای دفن همسرش ساره در آن، خریداری نموده است. ابراهیم (علیه السلام) آن را از عفرون، صاحبش در برابر چهارصد شاقل نقره و یا چهارصد درهم نقره بر طبق نقل هروی خرید. (هر شاقل معادل حدود ۵/۱۱ گرم است).

[۴]. همان، ۳۵:۲۹، ۴۹:۳۰ – ۳۱؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۱۷۵؛ مقدسى، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج ۳، ص ۵۲٫

[۵]. طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۳۳۰؛ ابن اثیر، على بن ابى الکرم محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۱۳۷٫ ‏
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 2