دایره المعارف اسلام پدیا » فلسفه نام اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

فلسفه نام اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

در باره فلسفه و نامگذاری آن حضرت به اسحاق، در لغت نامه دهخدا آمده: «مؤلف قاموس الاعلام ترکی آورده: … ساره مادر اسحاق وقتی مسئلهٔ مخالف عرف و عادت (باردار شدن خود در سن پیری) را شنید، آن را باور نکرده خندید؛ از این رو مولود جدید را به «یصحق» که در عبرانی  به معنای «یضحک»؛ یعنی «می خندد» می باشد، موسوم ساختند.[۱]

پس می شود گفت: یکی از دلایل نامگذاری او به این نام این است که؛ اسحاق معرب کلمه عبرانی «ایصحاق» به معنای ضاحک و خندان است. پس ایشان را چون خنده‌رو بود اسحاق نامیدند.[۲]

دلیل دیگر این است که مردم هنگام تولد وی از پدر و مادری مسن، خندیدند.[۳]

[۱].دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه اسحاق.

[۲]. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۵، ‌ص ۷۰٫

[۳]. همان.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 18