دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

فرزندان اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)

در باره تعداد و نام فرزندان حضرت اسحاق (علیه السلام) باید گفت: ثمره پیوند حضرت اسحاق با همسرش، پس‌ از ۲۰ سال‌ دو پسر توأم‌ و دوقلو بود. فرزند نخست‌ را عیسو و دیگری‌ را که‌ به‌ دنبال‌ وی‌ به‌ دنیا آمده‌ بود، یعقوب‌ نام‌ نهادند.[۱] با گذشت‌ زمان‌ عیسو صیادی‌ ماهر و محبوب‌ اسحاق‌ گردید و یعقوب‌ که‌ مورد علاقه  همسرش‌ بود، به‌ «چادرنشینی» (شبانی‌) روی‌ آورد.[۲]

[۱]. کتاب مقدس، عهد عتیق‌، سفر پیدایش‌، ۲۵: ۲۲، ۲۴، ۲۶ – ۲۸ به نقل از دانشنامه حوزوی ویکی فقه؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۱۹۴؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)، ‏تحقیق: شحاده، خلیل، ج ۲، ص ۴۳؛ یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى، ج ۱، ص ۲۸٫

[۲]. کتاب مقدس، عهد عتیق‌، سفر پیدایش‌، ۲۵: ۲۲، ۲۴، ۲۶ – ۲۸ به نقل از دانشنامه حوزوی ویکی فقه.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + 2 =