دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فرقه بابیه
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فرقه بابیه

تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در باب: فرقه بابیه
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه؛ گردآورنده: سید رضی؛ مصحح: صبحی صالح؛ انتشارات هجرت‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ ق‏.
 3. آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 4. اشراق خاورى، عبدالحمید، رحیق مختوم، لجنه ملی نشر آثار امری، تهران، ۱۳۲۴ ش.
 5. اعتضاد السلطنه – عبدالحسین نوایی، فتنه باب، ناشر: بابک، چاپ اول، بی جا، ۱۳۵۱ ش.
 6. آیتی (آواره)، عبدالحسین، الکواکب الدریه، مطبعه السعاده، قاهره، ۱۳۴۲ ق.
 7. آیتی (آواره)، عبدالحسین، کشف الحیل (نسخه الکترونیکی).
 8. باب، علی محمد، بیان فارسی.
 9. باب، علی محمد، منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، عزّ اسمه الأعلی.
 10. تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، بی نا، بی جا، بی تا.
 11. حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت، ترجمه‌: سری، ابوالقاسم، توسن، تهران، ۱۳۵۹ ش.
 12. حسینی طباطبایی، مصطفی، ماجرای باب و بهاء پژوهشی نو و مستند درباره بهایی گری، انتشارات روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 13. دالگورکی، کینیاز، تاریخ کینیاز دالگورکی، به کوشش: مرعشی، سید ابوالقاسم، کتابفروشی حافظ، تهران، بی تا.
 14. دکتر مصطفوی، حسن، محاکمه و بررسی در عقاید و احکام و آداب و تاریخ باب و بهاء، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، بی تا.
 15. ربانی گلپایگانی، علی، مسلک بابیه و بهائیه به طور اجمال (نسخه الکترونیکی)، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم، ۱۳۸۷ ش.
 16. رستگار، نصرالله، تاریخ حضرت صدر الصّدور، تهران، سنه ۱۰۴ بدیع (سال بهایی ها).
 17. زرندی، محمد، مطالع الانوار (تاریخ نبیل زرندى)، ترجمه و تلخیص: اشراق خاورى، عبدالحمید، ترجمه مقدمه و مؤخره و پاورقی ها: ک.ف، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت، چاپ چهارم، هندوستان، ۲۰۱۰م (۱۶۶ بدیع).
 18. زعیم‌الدوله تبریزی، محمدمهدی، مفتاح باب‌الابواب یا تاریخ باب و بهاء، ترجمه: فرید گلپایگانی، حسن، با مقدمه و شرح حال مؤلف: آقاچرندابی تبریزی، عباسقلی، تبریز، ‌۱۳۳۳ق.
 19. سایت واژه یاب، فرهنگ لغت عمید.
 20. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار (قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم)، ناشر چاپی: بهزاد، ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، تهران، ۱۳۸۷ ش.
 21. فاضل مازندرانی، میرزا اسدالله، اسرار الآثار خصوصی، مؤسسه ملی مطبوعات امری، نسخه الکترونیکی.
 22. فاضل مازندرانی، میرزا اسدالله، ظهور الحق، به اهتمام: شفیع پور، عادل، بی نا، بی جا، بی تا.
 23. کرمانی میرزا آقاخان و روحی، شیخ احمد، هشت بهشت (نسخه الکترونیکی).
 24. گلپایگانی، ابوالفضل محمد بن محمد رضا، الفرائد، مؤسسه ملی مطبوعات امری آلمان، آلمان، ۲۰۰۱ م.
 25. نورى، میرزا حسین؛‌ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول‌، ‌بیروت، ۱۴۰۸ق‌.
 26. محمد حسینی، نصرت ‌الله،حضرت باب‏، ناشر: مؤسسه معارف بهائی، بی جا، بی تا.
 27. محمدی اشتهاردی، محمد، بابی گری و بهایی گری، انتشارات ناصر، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۶ ش.
 28. مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامى‏؛ آستان قدس رضوى‏، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۲ ش‏.
 29. میرخواند، خواندمیر، هدایت؛ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفاء، تحشیه و تصحیح: کیان فر، جمشید، اساطیر، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 30. میرزا جانی کاشانی، نقطه الکاف (نسخه الکترونیکی)، به کوشش: ادوارد برون، چاپ بریل، لیدن هلند، ۱۳۲۸ ق/۱۹۱۰م.
 31. نجفى، سید محمد باقر، بهائیان‏، نشر مشعر، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۳ ش‏.ثبت نظر


+ 1 = 9