دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی ‌های شخصیتی حسین بن علی شهید فخ
منوی اصلی

ویژگی ‌های شخصیتی حسین بن علی شهید فخ

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ در باب: حسین بن علی (شهید فخ )

شهید فخ ویژگی‌های برجسته مثبتی داشت که برخی از القاب وی گویای همین مسأله است.

او فرد شایسته‌ای بود که برای تکالیف دینی اهمیت به سزایی قایل بود، همچنین برای وی کرامتی نیز گزارش کردند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 11