دایره المعارف اسلام پدیا » میزان جمعیت و پراکندگی فرقه بابیه در جهان
منوی اصلی

میزان جمعیت و پراکندگی فرقه بابیه در جهان

تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در باب: فرقه بابیه

با توجه به انشعابات و تقسیمات در فرقه بابیه و تقسیم آن به فرقی؛ مانند ازلیه و بهاییه، در حال حاضر، این فرقه پیروانی ندارد، و عمده پیروان این جریان، مربوط به بهائی ها است.[۱]

[۱]. به عنوان نمونه ر.ک: شهبازی، عبدالله، جغرافیای جمعیتی بهائیان ایران، سایت حرف آخر.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 8 = 16