دایره المعارف اسلام پدیا » فرازهای زندگی حسین بن علی شهید فخ
منوی اصلی

فرازهای زندگی حسین بن علی شهید فخ

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ در باب: حسین بن علی (شهید فخ )

مهم‌ترین فراز زندگی صاحب فخ قیام و شهادت او است. حسین بن على پس از قیام و تسخیر مدینه و حرکت به سمت مکه، حکومت مدینه را به دینار خزاعى سپرد و خود با سیصد نفر مسلح بیرون شهر خیمه زد. کاروان حسین بن على حسنى پس از حرکت از مدینه به سمت مکه با این تعداد به موضعى در مکه که «فخ» نامیده می‌شود رسید. غیر از قیام و شهادت شهید فخ، اطلاع چندانی از زندگی وی در دست نیست، برجسته‌ترین فراز زندگی حسین بن علی در قیام و شهادت وی خلاصه می‌شود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 2 = 7