دایره المعارف اسلام پدیا » نقش استعمار در پیدایش فرقه بابیه
منوی اصلی

نقش استعمار در پیدایش فرقه بابیه

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در باب: فرقه بابیه

در پیدایش فرقه بابیه، رد پای استعمار و عوامل آنها مشاهده می شود. پس از رویداد تاریخی جنبش معروف تنباکو و پیروزی مردم به رهبری مرجع بزرگ جهان تشیع؛ حضرت آیت‌الله سید میرزا حسن شیرازی، توجه قدرت‌های استعماری زمان، به کاربرد و کارایی مذهب و عالمان مذهبی، سخت مشغول شد؛ به همین جهت، از آن پس، شکاف‌افکنی و دامن‌زدن به اختلافات مذهبی و مسلکی، قومی و نژادی، مرزی و سایر تضاد‌های موجود در میان جهان اسلام، توسط دولت‌‌های نیرومند استعمارگر، با به کارگیری جاسوسان و عوامل مختلف در این راه، و طبق نقشه و برنامه‌های پیش‌بینی شده، در رأس اهداف آنان قرار گرفت تا از این فرایند در جهت برآوردن منافع مورد نظر خویش، نهایت بهره‌برداری را بنمایند. از جمله برنامه‌‌های شیطانی استعمار در مقابله با مسلمانان، مذهب‌سازی و مقابله با دین به‌ وسیله دین بوده است. استعمار، به ویژه روسیه تزار و انگلیس در موجودیت، تقویت و ترویج فرقه‌ بابیه، نقش اساسی داشته اند.[۱]

[۱]. ر.ک: عوامل پیدایش بابیت و بهائیت، پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 8 =