دایره المعارف اسلام پدیا » میراث امام سجاد (زین العابدین) (علیه السّلام)‏
منوی اصلی

میراث امام سجاد (زین العابدین) (علیه السّلام)‏

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ در باب: امام سجاد (زین العابدین)

آنچه از امام سجاد (علیه السلام) به عنوان میراث آن حضرت، آن هم با توجه به خفقان موجود در زمان وی، می توان به آن اشاره نمود، عبارتند از:

  1. اثر (کتاب) ارزشمند و به یاد ماندنی صحیفهٔ سجادیه.[۱]
  2. رساله اى به نام «رساله الحقوق» که یکى از چند أثر منسوب به امام سجاد (علیه السلام) ‏است.[۲]
  3. مناجات انجیلیه[۳] که در برخی از کتب علمای شیعه اثنی عشری از جمله در کتاب «الصحیفه الثالثه السجادیه» از علامه میرزا عبد الله اصفهانی نقل شده است.
  4. مناجات خمس عشر، مجموعه دعاهای پانزده گانه ای که از امام سجاد (علیه السلام) نقل شده است.[۴]

[۱]. آقا بزرگ تهرانى‏، محمد محسن، الذریعه إلى تصانیف الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۸٫‏

[۲]. صدوق، محمد بن على، خصال، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۵۶۴٫

[۳]. اصفهانی، میرزا عبد الله، از اعلام قرن دوازدهم در کتاب «الصحیفه الثالثه السجادیه» دو مناجات به نام انجیلیه نقل کرده به نام های: المناجات الانجیلیه الطویله و المناجات الانجیلیه الوسطی که مناجات دوم نسبت به اولی خلاصه تر است. در این جا مناجات انجیلیه طویله را نقل شده است.

[۴]. اصفهانی، میرزا عبد الله، الصحیفه الثالثه السجادیه، ص ۱۰۰٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 6 = 13