دایره المعارف اسلام پدیا » عقاید و احکام فرقه بابیه
منوی اصلی

عقاید و احکام فرقه بابیه

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ در باب: فرقه بابیه

عقاید و مبانی نظری فرقه بابیه و احکام آن، مبتنى بر کتاب «بیان» است که به نحو اجمال به آنها اشاره می شود.[۱]

[۱]. ر.ک: مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامى‏، ص ۹۲ و ۹۳‏.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 3 = 6