دایره المعارف اسلام پدیا » روش معرفتی فرقه بابیه
منوی اصلی

روش معرفتی فرقه بابیه

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ در باب: فرقه بابیه

آن چه که از مجموع زندگی علی محمد باب و تاریخ بابیه بر می آید، این است که روش معرفتی این فرقه، توجه به امور باطنی و عرفانی متأثر از مکتب شیخیه است. به تصریح «فاضل مازندرانى» در توصیف باب: «(وی) در محضر سید رشتى، مسائل عرفانى و تفسیر و تأویل احادیث و آیات از طریق اثنا عشرى و عرفان‌هاى مربوط به شیخ‏ احسائى را بسیار شنیدند، و به فقه امامى از روش آنان ورود نمودند، و چنانچه از آثارشان مستفاد مى‏گردد در مطالب و مآرب شیخ و سید، بیش از همه امور دیگر وارد شدند و به آن مکتب نزدیک‏تر بودند».[۱]

على محمد شیرازى در سال ۱۲۵۷ قمری که به شیراز بازگشت و به وقت فرصت، مطالعه کتب دینى را فراموش نمى‏کرد، معترف است که: «و لقد طالعت سنابرق جعفر العلوى و شاهدت بواطن آیاتها…؛ کتاب سنابرق، اثر سید جعفر علوى (مشهور به کشفى)[۲] را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده کردم».[۳]

او وقتی نسبت به آثار کشفی این گونه است، نسبت به شیخ احمد و سید کاظم، با چه توجهى مى‏نگریسته است.[۴]

[۱]. فاضل مازندرانی، میرزا اسدالله، اسرار الآثار خصوصى (نسخه الکترونیکی)، حرف الف، ص ۱۹۲ و ۱۹۳٫

[۲]. سید جعفر بن ابى اسحق کشفى، از علماى قرن سیزدهم، ادیب نحوى، عارف فقیه اصولى، محدث‏مفسر و متکلم عظیم المنزله بوده است. کتاب: «سنابرق» از جمله آثار اوست. نام کامل این کتاب «سنابرق فى شرح البارق من الشرق» است و شرحى عرفانى و فلسفى بر «دعاى رجبیه» است که در سال ۱۲۵۲ ق به نگارش در آمده است. مرحوم سید جعفر کشفى در سال ۱۲۷۶ ق در گذشت.

[۳]. اشراق خاورى، عبدالحمید، رحیق مختوم، ج ۱، ص ۴۸۹؛ فاضل مازندرانی، میرزا اسدالله، ظهور الحق، ج ۳، ص ۴۷۹٫

[۴]. نجفى، سید محمد باقر، بهائیان‏، ص ۱۶۱ و ۱۶۲٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 14