دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف لغوی تهمت
منوی اصلی

تعریف لغوی تهمت

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ در باب: تهمت

تُهَمَه، تُهمَت در لغت به معنای؛ گمان بد کردن و گمان بد بردن است. این لفظ در فارسی به سکون دوم (هاء) استعمال می شود و به لفظ کردن و انداختن و نهادن و زدن و بستن و برداشتن استعمال می شود.

همچنین به معنای بوسین (تهمت) نیز می باشد.[۱]

[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه تهمت.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + = 3