دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف اصطلاحی تهمت
منوی اصلی

تعریف اصطلاحی تهمت

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ در باب: تهمت

«تهمت» در اصطلاح؛ به معنای نسبت دادن عیب یا گناه و صفتی به دیگری، در حالی که این عیب، گناه و صفت در او وجود ندارد. [۱]

[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، واژه تهمت بستن.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 10