دایره المعارف اسلام پدیا » امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام) و دستگیری از درماندگان
منوی اصلی

امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام) و دستگیری از درماندگان

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ در باب: امام سجاد (زین العابدین)

یکی از فعایت های اجتماعی و ابعاد درخشان زندگانی امام چهارم (علیه السّلام)، خدمات اجتماعی آن حضرت در آن عصر تاریک است. این خدمات، چه در ایام بحرانی و پرآشوب مدینه مانند روزهای «فاجعه حره» و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و تهیدستان در انتظار دست نوازشگری بودند که با لطف و کرم به سوی آنان دراز شود، همچنان تا آخر عمر آن حضرت ادامه داشت. تاریخ، نمونه های برجسته ای از این گونه خدمات آن امام را بازگو می کند: «حضرت سید الساجدین (علیه السّلام) هزینه زندگی صد خانواده تهیدست مدینه را عهده دار بود».[۱]

گروهی از اهل مدینه، از غذایی که شبانه به دستشان می رسید، گذران معیشت می کردند، اما آورنده غذا را نمی شناختند. پس از شهادت آن‌حضرت (علیه السّلام) تازه متوجه شدند شخصی که شبانه مواد غذایی و خوار و بار برای آنان می آورده، چه کسی بوده است![۲] او شبانه به صورت ناشناس انبان نان و مواد غذایی را شخصا به دوش می کشید و به در خانه فقرا می برد و می فرمود: صدقه پنهانی آتش خشم خدا را خاموش می سازد.[۳]

اهل مدینه می‏گفتند: ما صدقه پنهانی را هنگامی از دست دادیم که علی بن الحسین در گذشت.[۴]

امام (علیه السّلام) در طول سال های متمادی آن‌قدر کیسه‌های حاوی آرد و دیگر مواد غذایی را به دوش کشیده و شخصا در خانه فقرا برده بود، که شانه حضرت کوفته شده و پینه بسته بود. گفته شده پس از شهادت آن حضرت، هنگام غسل دادن جنازه اش، این کوفتگی توجه حاضران را جلب کرد. وقتی از علت آن پرسیدند، پاسخ شنیدند: اینها، اثر حمل شبانه کیسه ها و انبان های پر از مواد غذایی به در خانه فقرا است.[۵]

[۱]. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على،‏ مناقب آل أبی طالب (علیهم السلام)، ج ۴ ، ص ۱۵۳‏؛  طبرى‏، محمد بن جریر، تاریخ طبرى ج ۱۱، ص ۶۳۲؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى‏، تحقیق: عبد القادر عطا، محمد، ج ۵، ص ۱۷۲٫

[۲]. همان.

[۳]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۹، ص ۱۰۵؛ ذهبى، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: تدمرى، عمر عبد السلام، ج ۶، ص ۴۳۳٫

[۴]. سبط بن جوزى‏، یوسف، تذکره الخواص، ص ۲۹۴٫‏

[۵]. صدوق، محمد بن على، خصال، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۵۱۷؛ ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على،‏ مناقب آل أبی طالب (علیهم السلام)، ج ۴ ، ص ۱۵۴‏؛ برگرفته از سایت اندیشه قم.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 11