دایره المعارف اسلام پدیا » استعمار روسیه و فرقه بابیه
منوی اصلی

استعمار روسیه و فرقه بابیه

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در باب: فرقه بابیه

روسیه تزار[۱]، از باب و پیروان وی و آیین بابیت حمایت‌های خاصی می نمود. روسیه تزار، هم در اصل پیدایش این فرقه توسط جاسوسانش، و هم در حفظ و حراست از باب و پیروانش، و هم در نشر آیین بابیت، نقش ویژه ای داشته  که در ادامه به بعضی از این فعالیت‌ها اشاره می شود.

[۱]. روسیه قبل از شوروی سابق. تزار /tezār/ (اسم) [فرانسوی: tsar و tzar] ‹تسار› عنوان پادشاهان سابق روسیه بود که تا انقلاب اکتبر در آن کشور سلطنت می‌کردند. ر.ک: سایت واژه یاب، فرهنگ فارسی عمید.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


9 + 7 =