دایره المعارف اسلام پدیا » مناجات خمس عشر امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام)
منوی اصلی

مناجات خمس عشر امام سجاد (زین العابدین) (علیه السلام)

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در باب: امام سجاد (زین العابدین)

مناجات خمس عشر، مجموعه دعاهای پانزده گانه نقل شده از امام سجاد (علیه السلام) می باشد. این دعاها، در کتاب «بحارالانوار»[۱] و «الصحیفه الثانیه السجادیه» نقل شده است. محور این مناجات ها مباحث اخلاقی و عرفانی است.

علامه مجلسی می گوید: «این مناجات را در برخی از کتاب های اصحاب دیدم که از امام سجاد (علیه السلام) روایت کرده‌اند».[۲] در حالی که ایشان نامی از آن کتاب ها نبرده و سند روایت را هم نقل نکرده است. شیخ حرّ عاملی نیز در «الصحیفه الثانیه السجادیه» این مناجات پانزده گانه را از دعاهای سجادیه دانسته و بدون هیچ تردیدی به امام سجاد (علیه السلام) نسبت داده است. او می گوید: روایت مناجات خمس عشر مرسل است، ولی چون مطالب و مفاهیم موجود در این مناجات ها با اصول و آموزه های قرآنی و دعاهای مأثور دیگر موافق است، خواندن آن اشکالی ندارد.

شرح هایی نیز بر این مناجات نوشته شده که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. کتاب «سجاده های سلوک»، نوشته محمد تقی مصباح یزدی در دو جلد. جلد اول شرح مناجات اول تا مناجات هشتم و جلد دوم شرح مناجات نهم تا مناجات پانزدهم است.[۳]
 2. کتاب «مناجات عارفان»، نوشته حسین انصاریان که در بخش دوم آن، ترجمه منظوم مناجات خمس عشر آورده شده است.[۴]
 3. کتاب «زمزمه‌های عارفانه»، نوشته علیرضا رجالی تهرانی.
 4. کتاب «شرح مناجات خمسه عشر»، نوشته عبدالعلی بزرگی در قرن سیزده قمری.[۵]
 5. کتاب «بلاغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد (علیه السلام)»، تألیف علی شمس ناتری و یوسف رسولی.[۶]
 6. کتاب «در ب‍ارگ‍اه ن‍ور» (ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍ن‍اج‍ات‌ خ‍م‍س‌ ع‍ش‍ره)، ت‍أل‍ی‍ف‌ ن‍ورال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ خ‍راس‍ان‍ی‌.[۷]
 7. کتاب های «مناجات سید ساجدین» و «زمزم صفا»، نوشته محسن غرویان.

ترتیب و زمان خواندن مناجات‌ها:

 1. مناجاه التائبین (برای روز جمعه).
 2. مُنَاجَاهُ الشَّاکِرِین ‏(برای روز شنبه).
 3. مُنَاجَاهُ الْخَائِفِین ‏(برای روز یک شنبه).
 4. مُنَاجَاهُ الرَّاجِینَ (برای روز دوشنبه).
 5. مُنَاجَاهُ الرَّاغِبِینَ (برای روز سه شنبه).
 6. مُنَاجَاهُ الشَّاکِرِینَ (برای روز چهارشنبه).
 7. مُنَاجَاهُ الْمُطِیعِینَ (برای روز پنج شنبه).
 8. مناجاه المریدین (برای روز جمعه).
 9. مناجاه المحبّین‏ (برای روز شنبه).
 10. مناجاه المتوسّلین‏ (برای روز یک شنبه).‏
 11. مناجاه المفتقرین‏ (برای روز دوشنبه).
 12. مناجاه العارفین‏ (برای روز سه شنبه).
 13. مناجاه الذاکرین‏ (برای روز چهارشنبه).
 14. مناجاه المعتصمین‏ (برای روز پنج شنبه).
 15. مناجاه الزاهدین‏ (برای شب جمعه).‏[۸]

[۱]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، محقق / مصحح: جمعى از محققان‏، ج ۹۱، ص ۱۴۲٫

[۲]. همان.

[۳]. پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی.

[۴]. سایت عرفان

[۵]. آقا بزرگ تهرانى‏، محمد محسن، الذریعه إلى تصانیف الشیعه، ج ۲۲، ص ۲۳۹٫‏

[۶]. کتابخانه ملی.

[۷]. همان.

[۸]. بحار الأنوار، ج ۹۱، ص ۱۴۲ – ۱۵۳؛ برگرفته از سایت ویکی فقه.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 14