دایره المعارف اسلام پدیا » خصوصیات فردی امام سجاد زین العابدین (علیه السّلام)
منوی اصلی

خصوصیات فردی امام سجاد زین العابدین (علیه السّلام)

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ در باب: امام سجاد (زین العابدین)

فرزدق شاعر اهل بیت (علیهم السلام) در باره سیماى سید الساجدین (علیه السلام) می گوید: او زیباروى و خوش چهره ترین مردم و خوش بوترین آنان بود. بر پیشانیش اثر سجود دیده مى شد. در قصیده میمیه مشهور وى در توصیف امام سجاد (علیه السلام) آمده است:

از نور چهره‏اش همچون خورشیدى که از پرتوافشانى هایش تاریکی ها به یک سوى روند، سیاهی ها از هم مى شکافد. پروردگار چنان عظمت و افتخارى بدو بخشیده که قلم صنع خود را بر لوح او، به کمال رسانیده است.[۱]

او در اخلاق و بخشش و مهر و محبتش به فقرا و مستمندان، از مردمان زمانه خود برتر، از هر کسى به مسلمانان، دلسوزتر و مورد احترام خودى و بیگانه بود. زمستان که مى شد، پوشاکى از خز به قیمت پنجاه دینار مى خرید و پس از فصل زمستان آن را مى فروخت و بهایش را میان مستمندان، تقسیم مى کرد.

از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل شده که فرمود: پدرم امام زین العابدین (علیه السلام) وقتى زمستان به پایان مى رسید، لباس هایش را به مستمندان مى بخشید، همچنین تابستان نیز چنین می نمود. این لباس ها از خز بود. به او گفته مى شد: تو لباس هایت را به کسانى مى دهى که ارزش آنها را نمى دانند و شایسته پوشیدن آنها نیستند. بهتر آن است که آنها را بفروشى و بهایش را تصدق دهى. می فرمود: من خوش ندارم لباسى را که در آن نماز گزارده ام، بفروشم.[۲]

[۱]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۹، ص ۱۰۸؛ مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ۲، ص ۱۵۲٫

[۲]. صدوق‏ٌ، محمد بن على‏، خصال، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۵۱۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 1 =