دایره المعارف اسلام پدیا » ‏ ویژگی‌های بنی امیّه
منوی اصلی

‏ ویژگی‌های بنی امیّه

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ در باب: بنی امیه

همه فرمانروایان و حاکمانی که در طول تاریخ، بر افراد بشر حکومت کرده‌اند، دارای روش‌هایی برای اداره امور جامعه خود بوده و هر کدام از آنها ویژگی‌های خاص خود را داشته اند. در این میان، خاندان بنی امیّه نیز در نحوه حکومت و ریاست بر مردم، دارای ویژگی‌ها و روش‌های خاص خود بوده و بر طبق آنها عمل می کردند، که در جای خود مورد بحث قرار می گیرد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 5 =