دایره المعارف اسلام پدیا » ‏آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه
منوی اصلی

‏آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در باب: بنی امیه

آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی امیّه را، می توان در دو بخش مورد بحث قرار داد:

  1. آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه به صورت کلی، به نحوی که شامل همه خلفا و کارگزاران این خاندان می شود.
  2. آثار و اقدامات تاریخی خلفا و کارگزاران بنی امیّه به صورت تفکیک شده و مستقل از یکدیگر.

لکن به طور کلی می توان گفت: آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه، شامل امور فرهنگی، سیاسی اجتماعی، اقتصادی، نظامی و خصوصا کشور گشایی می شود، که در این نوشتار به آثار نظامی (فتوحات و کشورگشایی)، فرهنگی و سیاسی اجتماعی اشاره می شود.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


4 + 5 =