دایره المعارف اسلام پدیا » ‏آثار نظامی دوران بنی امیه
منوی اصلی

‏آثار نظامی دوران بنی امیه

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در باب: بنی امیه

یکی از آثار مهم دوران حکومت بنی امیّه، آثار نظامی آنها؛ مانند حمله به مناطق مختلف و فتح آنها، قتل و اسارت مخالفان، و به دست آوردن غنائم است. با توجه به حاکمان بنی امیه، فتوحات آنان به چند بخش تقسیم می شود که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف. فتوحات دوران معاویه.

ب. فتوحات دوران یزید بن معاویه.

ج. فتوحات دوران مروان بن حکم.

د. فتوحات دوران عبدالملک بن مروان.

ه. فتوحات دوران سلیمان بن عبدالملک.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


3 + 2 =