دایره المعارف اسلام پدیا » فتوحات دوران معاویه
منوی اصلی

فتوحات دوران معاویه

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ در باب: بنی امیه

فتوحات در زمان حکومت معاویه شامل چند بخش می شود:

  1. فتوحات در خراسان.
  2. فتوحات در روم.
  3. فتوحات در آفریقا.

هر یک از این موارد به طور اجمال شرح داده می شود.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 4