دایره المعارف اسلام پدیا » ملیت بنی امیّه
منوی اصلی

ملیت بنی امیّه

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ در باب: بنی امیه

با توجه به این که محل ولادت و زندگی جدِّ بزرگِ خاندان اموی؛ یعنی «امیّه بن عبد شمس»؛ شهر مکه بوده، ملیت خاندان بنی امیّه، منطقه حجاز یا همان عربستان سعودی امروز است.[۱]

البته نکته قابل ذکر این که معاویه در فتح سرزمین شام در زمان ابوبکر حاضر بود. او در زمان عمر بن خطاب، استاندار اردن و سپس استاندار تمام سرزمین شام شد. سپس در زمان عثمان بر سِمَت خود ابقا شد. همین مطلب باعث شد که افراد زیادی از طایفه بنی امیّه، آرام آرام به سمت شام رفته و در آن‌جا مستقر شوند. این جریان با غصب خلافت از جانب معاویه، شدت پیدا کرد و معاویه آن‌جا را مرکز فرمانروایی خود قرار داد. بدین ترتیب بنی امیه، ملیت جدیدی پیدا نموده، از اهالی شام شدند.[۲]

[۱]. ر.ک: ابن جوزى، عبدالرحمن بن على، المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: عبد القادر عطا، محمد، و عبد القادر عطا، مصطفى، ج ۲، ص ۲۱۱ و ۲۱۲؛ ابن اثیر جزری، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۱۶ – ۱۸٫

[۲]. ر.ک: ابن اثیر جزرى، عزالدین، الکامل فی التاریخ، مترجم: خلیلى، عباس/ حالت، ابوالقاسم، ج ‏۸، ص ۱۴۰، ۲۹۱، ج ۹، ص ۱۹۴ و ۱۹۵؛ ابن اعثم کوفى، الفتوح، مترجم: مستوفى‏ هروی، محمد بن احمد، تحقیق: طباطبائى مجد، غلامرضا، ص ۱۸۴‏ و ۱۸۵، ۲۰۲ – ۲۰۷؛ ابن سعد کاتب واقدى، الطبقات الکبرى، مترجم: مهدوى دامغانى، محمود، ج ‏۷، ص ۴۱۵٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 6 = 8