دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فرقه شیخیه
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فرقه شیخیه

تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۵ در باب: فرقه شیخیه
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه؛ گردآورنده: سید رضی؛ مصحح: صبحی صالح؛ انتشارات هجرت‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ ق‏.
 3. ابراهیمی، حاج ابوالقاسم خان، ترجمه فهرست کتب المشایخ العظام، شرح احوال علمای شیخیه و فهرست کتاب های ایشان، بی نا، بی جا، بی تا.
 4. ابراهیمی، حاج ابوالقاسم خان، رساله‌ فلسفیه، بی نا، بی جا، بی تا.
 5. ابن سینا، معراج نامه، به اهتمام: کریمى، بهمن، بی نا، رشت‏، ۱۳۵۲ ق‏.
 6. ابن شاذان، محمد بن احمد، مائه منقبه من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمه، محقق و مصحح: مدرسه امام مهدى (علیه السلام‏)، مدرسه الإمام المهدى (عجّل الله تعالى فرجه الشریف)، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۷ ق‏. ‏
 7. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، محقق و مصحح: قیومى اصفهانى، جواد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۹ ق‏.
 8. احسایی، احمد، جوامع الکلم، بی نا، بی جا، بی تا.
 9. احسایی، احمد، شرح الزیاره الجامعه الکبیره، بی نا، بی جا، بی تا.
 10. استادان دانشکده علوم حدیث، آشنایى با حدیث‏، مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث (سازمان چاپ و نشر)، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ ش‏.
 11. اسماعیل واحدالعین، شرح الحکمه العرشیه مع رساله الحکمه العرشیه لصدر المتألهین الشیرازی، تعلیقات: حکیم نوری، ملا علی، محقق: خداوردی، محمد مسعود، ناشر: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ ش.
 12. امین عاملى، سید محسن؛ أعیان الشیعه؛ دار التعارف‏، بیروت‏، ۱۴۰۳ق‏.
 13. باقری، علی اکبر، آرای کلامی شیخیه، فصلنامه معرفت کلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹.
 14. برنجکار، رضا، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، بخش چهارم: غلات، درس ۱۷ شیخیه، بی نا، بی جا، بی تا.
 15. بهشتى، ابراهیم، اخباریگرى، تاریخ و عقاید، مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث (سازمان چاپ و نشر)، چاپ سوم، قم، ۱۳۹۱ ش‏.
 16. پایگاه جامع فرق و ادیان، شیخیه.
 17. تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، بی نا، بی جا، بی تا.
 18. تهرانى، شیخ آقا بزرگ، الذریعه إلى تصانیف الشیعه، ناشر: اسماعیلیان و کتابخانه اسلامیه، قم و تهران، بی تا.
 19. جعفری ، محمدمهدی، دائره المعارف تشیع، بی نا، بی جا، بی تا.
 20. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر موضوعی قرآن – ۲ (توحید در قرآن)، تنظیم: ایوبی، حیدر علی، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ ش.
 21. حر عاملى، محمد بن حسن‏؛ إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات‏؛ اعلمى‏، چاپ اوّل‏، بیروت‏، ۱۴۲۵ق‏.
 22. حسینی تهرانی، سید محمد حسین، روح مجرد، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۴ ق.
 23. خدایی، احمد، تحلیلی بر تاریخ و عقاید فرقه شیخیه، انتشارات امیر العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۸ ش.
 24. خزاز، على بن محمد؛ کفایه الأثر فی النص على الأئمه الاثنى عشر؛ بیدار، قم‏، ۱۴۰۱ ق‏.
 25. خوانساری، محمد باقر؛ روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات؛ اسماعیلیان، قم، بی تا.
 26. خوشنویس، جعفر، مجله انتظار، شماره اول، سال ۱۳۸۰٫
 27. ربانى گلپایگانى، علی، فرق و مذاهب کلامى، درس چهل و هشتم، بی نا، بی جا، بی تا.
 28. رشتی، سید کاظم، دلیل المتحیرین (درباره اختلاف نظرهای شیخیه با سایر علما و ذکر بعض وقایع تاریخی)، بی نا، بی جا، بی تا.
 29. رضانژاد، عزالدین، شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت، مجله انتظار، ش ۳ ، بهار ۱۳۸۱.
 30. سبحانی، جعفر، المذاهب الاسلامیه، بی نا، بی جا، بی تا.
 31. سبزواری، ملا هادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق: حسن زاده آملی، حسن، تقدیم و تحقیق: طالبی، مسعود، نشر ناب، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ ق/۱۹۹۲ م.
 32. سید بن طاووس؛ رضی الدین علی، الإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۹ ق.
 33. شفتی بیدآبادی، محمدباقر بن محمدنقی، پرسش‌ ها و پاسخ‌ ها پیرامون عقاید شیخیه (زمینه‌ساز بابیت)، تحقیق: مرکز تحقیقات کتابخانه مسجد سید اصفهان، عطر عترت‏، قم، ۱۳۸۸ ش.
 34. صدوق، محمد بن علی؛ التوحید؛ محقق و مصحح: حسینى، هاشم‏؛ جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ ق.‏
 35. صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد (صلّى الله علیهم)‏؛ محقق: کوچه باغى، محسن؛ مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ ق‏.
 36. طباطبایى، سید محمد حسین، بررسی های اسلامی، مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم، قم‏، ۱۳۸۸ ش.
 37. طباطبایى، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوى همدانى، سید محمد باقر، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۴ ش.
 38. طباطبایى، سید محمد حسین؛ شیعه در اسلام‏؛ دفتر نشر اسلامى‏، چاپ سیزدهم‏، قم‏، ۱۳۷۸ش.
 39. طباطبایى، محمد کاظم، تاریخ حدیث شیعه«۲»، مؤسسه علمى فرهنگى دار الحدیث (سازمان چاپ و نشر)، قم، ۱۳۹۰ ش‏.
 40. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مقدمه: بلاغى، محمد جواد؛ انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.
 41. طبرسی، فضل بن حسن؛ إعلام الوری بأعلام الهدى (زندگانى چهارده معصوم علیهم السلام)؛ مترجم: عطاردى، عزیز الله؛ اسلامیه‏، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ق‏‏.
 42. عابدی، احمد، مهدویت و فرقه های انحرافی (۲)، مجله انتظار، فصلنامه علمی- تخصصی ویژه امام مهدی (علیه السلام)، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۰ ش.
 43. قطب راوندى‏، سعید بن عبدالله؛ الخرائج و الجرائح‏؛ مدرسه الإمام المهدی عجّل الله تعالى فرجه الشریف‏، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۰۹ق‏.
 44. کرمانی، حاج محمدکریم خان، ارشاد العوام، بی نا، بی جا، بی تا.
 45. کتابخانه دیجیتالی تبیان؛ «چه نقدهای کلی بر فرقه شیخیه وارد است؟».
 46. کرمانی، حاج‌ محمد ‌کریم ‌خان، مجموعه الرسائل، مطبعه السعاده، کرمان، بی تا.
 47. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.
 48. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق‏.‌
 49. مجلسی، محمد تقی؛ روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ محقق و مصحح: موسوی کرمانی، سید حسین/ اشتهاردی، علی‌پناه/ طباطبائی، سید فضل الله؛ ‌مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۶ق.
 50. مرکز دائره المعارف الاسلامیه، دائره المعارف الاسلامیه.
 51. مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامى‏؛ آستان قدس رضوى‏، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۲ ش‏.
 52. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 53. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیر المومنین (علیه السلام)، تهیه و تنظیم: جمعى از فضلاء، دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۶ ش‏.
 54. نجفى، سید محمد باقر، بهائیان‏، نشر مشعر، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۳ ش‏.
 55. نورى، یحیی، خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری و قادیانیگری، بنیاد علمی و اسلامی مدرسه الشهداء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ ش.ثبت نظر


8 + 9 =