دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه عالمان شیعی درباره شیخ احمد احسایی
منوی اصلی

دیدگاه عالمان شیعی درباره شیخ احمد احسایی

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ در باب: فرقه شیخیه

شیخ احمد احسایی از جمله کسانی است، که به آسانی نمی‌توان درباره‌ او سخن گفت؛ زیرا دیدگاه علمای شیعه، درباره‌ وی متفاوت است: برخی او را ستوده و گروهی مذمت کرده‌ اند، دسته ای وی را تکفیر کرده و بعضی راه احتیاط را در پیش گرفته اند. در ادامه به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 8 =