دایره المعارف اسلام پدیا » تکفیر کنندگان شیخ احمد احسایی
منوی اصلی

تکفیر کنندگان شیخ احمد احسایی

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در باب: فرقه شیخیه

عده ای از علما و بزرگان، شیخ احمد احسایی را تکفیر کرده اند که در ادامه به آنها پرداخته می شود:

  1. آیه اللَّه ملّا محمّد تقی برغانی قزوینی (معروف به شهید ثالث)

نخستین مخالفت آشکار با احسایی از جانب آیه اللَّه ملّا محمّد تقی برغانی، از عالمان با نفوذ قزوین، صورت گرفت؛ وی در یک مباحثه پر سر و صدا با شیخ احمد احسایی، او را به سبب بی‌اعتقادی به مسئله بسیار مهم معاد و پیروی از فلاسفه یونان تکفیر کرد و در تکفیر نامه‌اش، شیخ احمد را مرتدّ و خارج از دین اعلام کرد. میرزا محمّد تنکابنی، در کتاب «قصص العلماء» ضمن شرح حال شهید ثالث می‌نویسد: اول کسی که شیخ احمد را تکفیر کرد، جناب شهید ثالث بود.[۱] به گفته ابوالقاسم بن زین العابدین بن کریم کرمانی؛ چهارمین پیشوای شیخیه: «چیزی که مسلّم است و قابل انکار نیست و از مجموع روایات مختلف پیدا است، همانا مسئله تکفیر است که قطعا واقع شده و اولین تکفیر کننده، مرحوم ملّا محمّد تقی برغانی معروف به شهید ثالث بود».[۲]

  1. آیه اللَّه سید مهدی طباطبایی، فرزند سید علی صاحب ریاض.[۳]
  2. آیه اللَّه سید محمّد مجاهد.[۴]
  3. آیه اللَّه ملّا محمّد جعفر استرآبادی.[۵]
  4. آیه اللَّه ملّا آقا دربندی.[۶]
  5. آیه اللَّه شریف العلماء مازندرانی.[۷]
  6. آیه اللَّه سید ابراهیم قزوینی (صاحب ضوابط).[۸]
  7. آیه اللَّه حاج شیخ محمّد حسین مسجد شاهی (صاحب فصول).[۹]
  8. آیه اللَّه حاج شیخ محمّد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام).[۱۰]

[۱]. تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، ص ۱۰۴ و ۱۰۵٫

[۲]. ابراهیمی، حاج ابوالقاسم خان، ترجمه فهرست کتب المشایخ العظام، شرح احوال علمای شیخیه و فهرست کتاب های ایشان، ص ۱۲۵٫

[۳]. قصص العلماء، ص ۱۰۷٫

[۴]. پرسش ‌ها و پاسخ ‌ها پیرامون عقاید شیخیه (زمینه‌ساز بابیت)، تحقیق: مرکز تحقیقات کتابخانه مسجد سید اصفهان.

[۵]. قصص العلماء، ص ۱۰۷٫

[۶]. همان.

[۷]. همان؛ نورى، یحیی، خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری و قادیانیگری، ص ۴۱٫

[۸]. همان؛ همان.

[۹]. همان.

[۱۰]. همان، ص ۱۰۷ و ۱۰۸؛ خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری و قادیانیگری، ص ۴۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 8