دایره المعارف اسلام پدیا » توقف کنندگان در تکفیر شیخ احمد احسایی
منوی اصلی

توقف کنندگان در تکفیر شیخ احمد احسایی

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در باب: فرقه شیخیه

مرحوم میرزا محمّد تنکابنی (۱۳۰۲ – ۱۲۳۴ ق)؛ صاحب کتاب «قصص العلماء»، از کسانی است که در تکفیر شیخ احمد احسایی، راه احتیاط را پیش گرفته و به اصطلاح توقّف کرده است.

وی در این باره می‌نویسد: امر تکفیر امری اجتهادی است و نمی توان از روی نوشته ها و مطالب نویسنده ای، حکم به کفر او داد، مگر آن که گوینده اش به مضامین و معانی آن معتقد و زبانش به آن گویا باشد. در بین علما نیز معروف است که به کاغذ پاره عمل نمی شود؛ یعنی از روی نوشته ها و کتاب ها نمی توان قضاوت نهایی نمود. این جانب کتاب های شیخ احمد را مطالعه نموده و به حقیقت کلام ایشان نرسیده ام؛ به همین جهت بهتر است که در تکفیر ایشان توقف شود و در این مسئله احتیاط را نباید ترک نمود».[۱]

[۱]. تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، ص ۱۳۳٫




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


3 + = 11