دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی های شخصیتی ابوذر غفاری
منوی اصلی

ویژگی های شخصیتی ابوذر غفاری

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در باب: ابوذر

ابوذر مردى با قامت کشیده و گندم گون بود که تمام موهاى سر و ریش او سپید شده بود.[۱] از ویژگی های او می توان به ساده زیستی،‌ قناعت در امور و صداقت در کردار اشاره کرد. محمد بن عمر واقدى نقل مى کند ابوذر را دیدم که پارچه ‏اى داراى خطوط سیاه و سپید را به کمر بسته و نماز مى گزارد. پرسیدم اى ابوذر، جامه دیگرى غیر از این چادر راه راه ندارى؟ گفت: اگر مى داشتم، آن را بر من مى دیدى. گفتم: دو روز پیش که دو جامه نو داشتى؟ گفت: اى برادر زاده به کسى دادم که از من به آن نیازمندتر بود. گفتم: به خدا سوگند که تو خود به آن دو نیازمندترى. گفت: خدایا از تو آمرزش مى خواهم، سپس به من گفت: امور دنیا را بزرگ مى کنى. مگر نمى بینى که این جامه را بر تن دارم و جامه بهتر دیگرى هم براى مسجد دارم. وانگهى داراى چند بز ماده هستم که شیر آنها را مى دوشیم. یکى دو الاغ هم داریم که خواربار خود را بر آنها بار مى کنیم و خدمتکارى که براى ما خوراک فراهم مى کند. چه نعمتى برتر و بهتر از این نعمت که ما در آن هستیم؟

واقدی نیز نقل مى کند: مردى از قوم ما اموالى به ابوذر عرضه داشت. او از پذیرفتن آن خوددارى کرد و گفت: یکى دو الاغ داریم که بارهاى خود را بر آنها حمل کرده، چند ماده بز داریم که مى دوشیم. همچنین کنیزکى که خدمتگزارى ما را بر عهده دارد و با او در مورد آزادیش چیزى نوشته ایم. علاوه بر جامه هاى خود، عبایى هم داریم و من بیم آن دارم که در مورد بیش از این از من حساب خواسته شود.

ابوذر وقتی آن چند بز و میش خود را مى دوشید، نخست و پیش از آنکه خود چیزى بیاشامد، براى همسایگان و میهمانانش مى فرستاد. شبى او را دیدم که بزهاى خود را چندان دوشید که در پستان آنها چیزى باقى نماند. چون مقدار آن اندک بود، با مقدار کمى خرما براى همسایگان و میهمانانش فرستاده، معذرت خواست و گفت: اگر چیز بهترى مى داشتم، حضورتان مى آوردم. واقدی می گوید: من ندیدم که در آن شب او چیزى بچشد.[۲]

[۱]. کاتب واقدى، محمد بن سعد، طبقات الکبرى، ترجمه: مهدوی دامغانی، محمود، ج ۴، ص ۲۰۹٫

[۲]. همان، ص ۲۱۴٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 8 =