دایره المعارف اسلام پدیا » مسافرت های ابوذر غفاری
منوی اصلی

مسافرت های ابوذر غفاری

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در باب: ابوذر

ابوذر غفاری در طول حیات پربار خود سفرهای متعددی داشته است. البته برخی از این مسافرت ها به اختیار و اراده خودش و برخی دیگر به اجبار بوده یعنی به صورت تبعید است. در جای خود به بعضی از سفرهای او اشاره می شود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 4 = 11