دایره المعارف اسلام پدیا » مفاهیم کاربردی واقعه جمل
منوی اصلی

مفاهیم کاربردی واقعه جمل

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۴ در باب: جمل

جنگ جمل به دلیل درگیر بودن افراد متعدد و گروه های مختلف سیاسی و مطرحِ زمان خود، در بر گیرنده مفاهیم فراوانی برای معرفی این واقعه می باشد. در اینجا می توان به مهم ترین آنها اینگونه اشاره کرد:

عایشه، طلحه و زبیر، امیر المؤمنین، عبد الله زبیر، گروه ناکثین، خون خواهی عثمان، قاتلین عثمان، واقعه جمل، بصره، کجاوه بر شتر، سپاهیان زن، شتر عایشه، ام المؤمنین، خلافت حضرت علی (علیه السلام).[۱]

[۱]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۷، ص ۲۲۹ – ۲۳۳؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبرى، ترجمه پاینده، ابوالقاسم، ج ‏۶، ص ۲۴۳۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 14