دایره المعارف اسلام پدیا » جغرافیای واقعه جنگ جمل
منوی اصلی

جغرافیای واقعه جنگ جمل

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ در باب: جمل

جنگ جمل در منطقه ای از بصره به نام «خریبه» اتفاق افتاده است.[۱] بصره هم اکنون دومین استان بزرگ عراق است، که تا بغداد؛ پایتخت این کشور، ۵۴۵ کیلومتر فاصله دارد.[۲]

خریبه نام مکانی در حومه بصره می باشد.[۳] به این جهت آن مکان را به این نام خواندند چون در گذشته مرزبان آنجا کاخى براى خود ساخته، و پس از مرگ او این کاخ رو به ویرانى گذاشت، و چون مسلمانان به بصره رسیدند و ساختمان هایى در آنجا ساختند به سبب ویرانه بودن آن کاخ آنجا را خریبه نامیدند.

نوسازى بصره مربوط به سال ۱۴ هجرى قمری بود. جائى در کرانه خشکى کنار شهرى کهنه از شهرهاى ایران به نام وهشت آباد اردشیر بود و فرمانده عرب؛ مثنّى پسر حارثه شیبانى آن را با چند یورش ویران کرده بود. پس از آمدن تازیان، آنجا نوسازى و خریبه نامیده شد.[۴]

[۱]. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمه: آیتی، محمد ابراهیم، ج ۲، ص ۸۰٫

[۲]. برگرفته از سایت ویکی شیعه، (واژه بصره).

[۳]. دینوری، احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه مهدوى دامغانى، محمود، ص ۱۸۳٫

[۴]. یاقوت حموی بغدادی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۶۳٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 4 = 5