دایره المعارف اسلام پدیا » ‏خانواده اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)
منوی اصلی

‏خانواده اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ در باب: اسماعیل ذبیح الله

حضرت اسماعیل (علیه السلام) دارای همسری پاک و عفیف و فرزندانی بزرگوار بود، که برخی از آن فرزندان به مقام نبوت رسیدند. آن حضرت پس از مرگ مادر، زنى از قبیله جرهم گرفت، اما از وى صاحب فرزند نشد. او را طلاق داد و زن دیگری از همین قبیله را به همسرى برگزید و از وى صاحب چندین فرزند شد.[۱] از جمله کسانی که از نسل او به پیامبری رسیدند، می توان به حضرت قیدار نبی (علیه السلام)،[۲] حضرت شعیب نبی (علیه السلام) «بنابر قولی»[۳] و بالاتر از همه انبیاء الهی حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله)[۴] اشاره کرد.

[۱]. طبرى‏، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق: ابراهیم ، محمد أبو الفضل، ج ۱، ص ۳۱۴؛ یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۲۷٫

[۲]. تاریخ طبری، ج ۱، ص ۳۱۴ (همان)؛ تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱(همان)، ص ‌۲۲۲؛ ابن اثیر، على بن ابى الکرم، الکامل فی التاریخ، ج ۱، ص ۱۲۵٫

[۳]. دینورى‏، احمد بن داود، الأخبار الطوال‏، تحقیق: عامر، عبدالمنعم، ص ۹٫

[۴]. ابن أثیر، على بن محمد، أسد الغابه فى معرفه الصحابه، ج ۱، ص ۲۰؛ ابن هشام‏، عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق: السقا، مصطفى و الأبیارى، ابراهیم و شلبى، عبد الحفیظ، ج ‌۱، ص ۱ و ۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + 5 =