دایره المعارف اسلام پدیا » همسر یا همسران اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)
منوی اصلی

همسر یا همسران اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ در باب: اسماعیل ذبیح الله

حضرت اسماعیل (علیه السلام) پس از اینکه در ۲۰ سالگی‌ مادرش‌ هاجر را از دست‌ داد.[۱] دختری‌ از قبیله جرهم‌ را به‌ همسری‌ برگزید. در این‌ زمان‌ حضرت ابراهیم (علیه السلام) که‌ در شام‌ می زیست‌، موافقت‌ ساره‌ را برای‌ رفتن‌ به‌ مکه‌ و ملاقات‌ با اسماعیل‌ جلب‌ کرد. ساره‌ از او خواست‌ تا نزد اسماعیل‌ درنگ‌ نکند و حتی‌ از مرکب‌ خویش‌ نیز فرود نیاید. ابراهیم‌ (علیه السلام) وقتی‌ در مکه‌ به‌ منزل‌ اسماعیل‌ رسید، فرزندش‌ را در خانه‌ نیافت‌ و همسر جرهمی‌ که برخی نام او را «عماره بنت سعید بن أسامه بن أکیل»[۲] ذکر کرده اند، ‏با او به‌ احترام‌ رفتار نکرد. زمانی که اسماعیل بعد از برگشتن پدر به منزل آمد، از آنچه‌ اتفاق افتاده‌ بود، آگاهی‌ یافت و از آن‌ زن‌ جدا شد.[۳] وی سپس از میان‌ همان‌ جرهمیان‌ همسری‌ دیگر ‏برگزید که‌ در منابع‌ از او با نام های‌ «السیده[۴] بنت مضاض بن عمرو الجرهمی»،[۵] رِعله،[۶]‌ حنفاء[۷] و حیفاء[۸] یاد شده‌ است‌.[۹] آنگاه‌ که‌ ابراهیم (علیه السلام) دیگر بار به‌ دیدار اسماعیل‌ آمد، باز امکان‌ ملاقات‌ دست‌ نداد، ولی‌ با همسر دوم‌ او دیدار کرد و این‌ زن‌ با رویی‌ گشاده‌ از ابراهیم (علیه السلام) پذیرایی‌ کرد.[۱۰]

[۱]. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى، تحقیق: عبد القادر، محمد، ج ۱ ، ص ۴۴٫

[۲]. ابن خلدون‏، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)‏، تحقیق: شحاده، خلیل، ج ۲، ص ۴۱٫

[۳]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۱۵۵٫

[۴]. طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۳۱۴٫

[۵]. همان، ج ۲، ص ۱۸۴٫

[۶]. ابن هشام‏، عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق: السقا، مصطفى و الأبیارى، ابراهیم، و شلبى، عبدالحفیظ، ج ‌۱، ص ۵٫

[۷]. همان، ج ۱، ص ۳۱۴٫

[۸]. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۲۶٫

[۹]. السیره النبویه، ج ‌۱، ص ۵؛ الطبقات الکبرى، ج ۱ ، ص ۴۳٫

[۱۰]. تاریخ الأمم و الملوک، ج ۱، ص ۲۵۶ و ۲۵۷٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + = 8