دایره المعارف اسلام پدیا » نسب و خاندان اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)
منوی اصلی

نسب و خاندان اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ در باب: اسماعیل ذبیح الله

پیرامون نسب و خاندان اسماعیل (علیه السلام)‏ چند قول مختلف و نزدیک به هم وجود دارد.

  1. اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن اشوع بن ارعوس بن فالغ بن عابر (هود نبى) بن شانح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن متوشلخ بن اختوخ (ادریس پیامبر) بن ارد بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم (علیه السلام) است.[۱]
  2. بعضی دیگر در مقام بیان نسب و خاندان پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) نسب اسماعیل را اینچنین گفته اند: پیامبر اسلام؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم‏ بن … اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن متوشلخ‏ بن اخنوخ (ادریس پیامبر)، بن یرد بن مهلائیل بن قینان بن أنوش ابن شیث بن آدم (علیه السلام).[۲]
  3. بعضی هم نسب و خاندان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و اسماعیل را این گونه بیان کرده اند: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم‏ بن … اسماعیل بن ابراهیم بن تارح بن ناحور بن ساروح بن رعو بن شالخ ابن عابر بن فالج بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلح بن أخنوخ بن یارد بن مهلایل بن قینان بن شیث بن آدم‏ (علیه السلام) است.[۳]

[۱]. فیروزآبادى، سید مرتضى، فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج ۱، ص ۵٫

[۲]. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۵۱۵٫

[۳]. مقدسى‏، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ‏، تحقیق: پور سعید، ج ۴، ص ۱۳۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 7 = 12