دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه های اندیشمندان اسلامی پیرامون رابطه دین و اخلاق
منوی اصلی

دیدگاه های اندیشمندان اسلامی پیرامون رابطه دین و اخلاق

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ در باب: مسایل علم کلام جدید

دیدگاه های اندیشمندان اسلامی که پیرامون رابطه دین و اخلاق اظهار نظر نموده اند و در این نوشتار بررسی می شود، عبارتند از:

دیدگاه عدلیه و غیر عدلیه، دیدگاه استاد مصباح یزدی و دیدگاه دکتر سروش.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 5 = 7