دایره المعارف اسلام پدیا » برهان صدیقین
منوی اصلی

برهان صدیقین

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۴ در باب: مسایل علم کلام جدید

«برهان صدیقین»، برهانی است که برای اثبات حق تعالی از خود ذات حق به ذات حق استدلال می شود و از چیزی غیر از حق تعالی بر ذات او استدلال نمی شود.[۱]

[۱]. صدرالدین‌ شیرازی‌، محمد بن‌ ابراهیم‌، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، ج ۶، ص ۱۳ و ۱۴٫‏
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


6 + 4 =