دایره المعارف اسلام پدیا » اصحاب و یاران اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)
منوی اصلی

اصحاب و یاران اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ در باب: اسماعیل ذبیح الله

همان گونه که در تاریخ آمده؛ پس از آنکه حضرت ابراهیم (علیه السلام)، هاجر و اسماعیل (علیهما السلام) را در سرزمین مکه تنها گذاشت، از آنجا برگشت. پس هاجر همه توان خود را برای یافتن آب به کار برد، اما موفق نشد. ناگهان هاجر متوجه شد چشمه آبی از زیر پای اسماعیل به جوشش درآمده است. همین امر باعث شد رفته رفته پرندگان و وحوش بیابان بر اطراف آن چشمه گرد آیند و موجب جلب توجه طایفه جرهم که در «ذی اعجاز» و «عرفات» اقامت داشتند، شود. پس هنگامی که اهل این طایفه هاجر و پسرش را در آنجا دیده و با آنها آشنا شدند، از هاجر اجازه اقامت در آن مکان را درخواست کردند. او نیز قبول این درخواست را منوط بر اجازه ابراهیم (علیه السلام) دانست. پس از اینکه هاجر و ابراهیم (علیهما السلام) با این تقاضا موافقت کردند، جرهمیان در جوار اسماعیل و هاجر فرود آمده و خیمه های خود را برافراشتند. هاجر و اسماعیل هم با آنها آشنا شده و انس گرفتند.[۱] بعدها اسماعیل (علیه السلام) از همین طایفه همسر انتخاب کرد و با ایشان الفت بیشتری برقرار کرد.[۲] نتیجه آنچه بیان شد، این است که بواسطه ارتباط خویشاوندی و محبت متقابل قبیله جرهم و اسماعیل (علیه السلام)، اعضای آن قبیله از جمله یاران و اصحاب آن حضرت شدند.

[۱]. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، تحقیق: موسوى جزایری، سید طیب، ج ۱، ص ۱۵۳؛ کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۴، ص ۲۰۲؛ صدوق، محمد بن على، ‏ علل الشرائع‏، ج ۲، ص ۴۳۲؛ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۲۵۲؛ یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۲۵٫

[۲]. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى، تحقیق: عبد القادر، محمد، ج ۱ ، ص ۴۳ و ۴۴؛ ابن خلدون‏، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)‏، تحقیق: شحاده، خلیل، ج ۲، ص ۴۱؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۱۵۵؛ تاریخ الأمم و الملوک، ج ۱، ص ۳۱۴ و ج ۲، ص ۱۸۴؛ ابن هشام‏، عبد الملک، السیره النبویه، تحقیق: السقا، مصطفى و الأبیارى، ابراهیم، و شلبى، عبدالحفیظ، ج ‌۱، ص ۵ و ۳۱۴؛ ، تاریخ یعقوبى‏، ج ‌۱، ص ‌۲۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 8