دایره المعارف اسلام پدیا » کنعان فرزند نوح
منوی اصلی

کنعان فرزند نوح

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ در باب: نوح (علیه السلام)

یکی از فرزندان حضرت نوح (علیه السلام) کنعان نام داشت که در زبان عربی همان یام می باشد. او بعد از سرپیچی از فرمان پدر به هلاکت رسید و رستگار نشد. کنعان فرزندی داشت به نام عابر که پیش از طوفان درگذشت، و به این ترتیب نسلی از کنعان بعد از طوفان باقی نماند.[۱]

در مورد مادر کنعان در تاریخ اختلاف می باشد، به قولی او همراه با سه فرزند دیگر؛ سام، حام، یافث از مادر هم مشترک بودند.[۲] [۳]

[۱]. آیتی، عبد المحمد، تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۷ .

[۲]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۱۳۴٫

[۳]. به مدخل طوفان نوح، مقاله کنعان مراجعه شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 1 =