دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله یمن
منوی اصلی

کتابنامه مقاله یمن

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در باب: یمن
 1. قرآن کریم.
 2. پایگاه تحلیلی تبیینی برهان.‏
 3. الحلبی، علی بن إبراهیم؛ السیره الحلبیه (إنسان العیون فی سیره الأمین المأمون)؛ ناشر: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ‏بیروت، ۱۴۲۷ ق. ‏
 4. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه.
 5. دینوری، احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ ترجمه: مهدوی دامغانی، محمود؛ ناشر: نشر نى، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ ش. ‏
 6. سایت اندیشه قم.‏
 7. ‏سایت خبرگزاری تسنیم.‏
 8. سایت خبرگزاری فارس.‏
 9. ‏‏سایت مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام.‏
 10. ‏سایت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. ‏
 11. ‏سایت ویکی شیعه.‏
 12. سایت ویکی فقه.
 13. ‏طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: ستوده، رضا؛ ناشر: انتشارات فراهانى، چاپ اول، تهران، ‏‏۱۳۶۰ ش.‏
 14. طبرى، محمد بن جریر؛ تار یخ طبری، ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ ناشر: انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ ش. ‏
 15. فیض کاشانى، ملا محسن؛ تفسیر الصافى؛ تحقیق: اعلمى، حسین؛ ناشر: انتشارات الصدر، چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۵ ق.
 16. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ محقق و مصحح: جمعى از محققان‏؛ ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ‏‏۱۴۰۳ ق.‏ ‏
 17. مسعودی، على بن حسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ ناشر: انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ‏پنجم، تهران، ۱۳۷۴ ش. ‏
 18. ‏مظفر، محمد حسین؛ تاریخ شیعه؛ ترجمه و نگارش: حجتی، سید محمد باقر؛ ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ ش‎.‎‏ ‏
 19. مفید، محمد بن محمد؛ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد؛ محقق و مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ ناشر: ‏کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.‏ ‏
 20. منتظر قائم، اصغر؛ نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت؛ ناشر: بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۰ ش.
 21. مؤسسه فرهنگی و هنری نور راسخون.‏
 22. ‏مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.‏
 23. ریشه های یک بحران خونین؛ کیهان؛ ش ۱۵۰۸۳، ۱۳۷۳‏ ش‎.‎‏ ‏
 24. واقدی، محمد بن عمر؛ المغازی؛ تحقیق: مارسدن جونس؛ ناشر: دار الأعلمی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م. ‏
 25. یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ ترجمه: آیتى،‏ محمد ابراهیم؛ ناشر: انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ‏ششم، تهران، ۱۳۷۱ش. ‏ثبت نظر


8 + 5 =