دایره المعارف اسلام پدیا » پدر و مادر حضرت نوح (علیه السلام)
منوی اصلی

پدر و مادر حضرت نوح (علیه السلام)

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ در باب: نوح (علیه السلام)

پدر حضرت نوح (علیه السلام) «لمک»[۱] فرزند متوشلخ بود. نام مادر لمک عریا نام داشت دختر عرایل (عزرائیل) بن متوسل بن حیر بن شیث.[۲]

آنچه که در کتب تاریخی در مورد مادر حضرت نوح (علیه السلام) نقل شده؛ نام مادر آن حضرت «قینوش» می باشد.[۳]

لمک بن متوشلخ صد و هشتاد و هفت سال داشت که همسرش براى او نوزادی آورد، که این همان نوح پیغمبر (علیه السلام) است. از ابن عبّاس نقل شده که هنگام تولّد نوح، پدرش هشتاد و دو ساله بوده است.[۴]

همچنین نقل شده لمک پس از تولد نوح، پانصد و نود و پنج سال زندگی کرد و داراى پسران و دخترانى شد. آنگاه درگذشت.[۵]

[۱]. در اصل به جای «لمک»، «ملک» هم آمده، ولى باستناد تورات (تکوین – اصحاح ۵) و مسعودى (ج ۱ ص ۲۲) و مجمل (ص ۱۸۶- ۲۲۸) و آثار (ص ۷۳) لمک است، که به اتفاق ارباب قصص پدر نوح بود، و مزار مهتر لمک در لغمان سمت مشرقى افغانستان مشهور است.

[۲]. سراج، منهاج؛ طبقات ناصرى‏ تاریخ ایران و اسلام؛ تحقیق: حبیبی، عبد الحى، ج‏ ۱، ص ۱۷٫

[۳]. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، ترجمه: حالت، ابو القاسم و خلیلی، عباس، ج ‏۱، ص ۲۴۵٫

[۴]. کاتب واقدى، محمد بن سعد، الطبقات الکبرى، ترجمه: مهدوى دامغانى‏، محمود، ج ‏۱، ص ۲۶٫

[۵]. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، ترجمه: حالت، ابو القاسم و خلیلی، عباس، ج ‏۱، ص ۲۴۵٫٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 3 =