دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان نوح حضرت (علیه السلام)
منوی اصلی

فرزندان نوح حضرت (علیه السلام)

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ در باب: نوح (علیه السلام)

گزارش شده که حضرت نوح (علیه السلام) هشت فرزند داشته که چهارتای آن پسر و چهارتای دیگر دختر بوده اند.

نام پسرها؛ سام، حام، یافث و کنعان بود و دخترها نیز؛ زینا، زعورا، ایثا و اسما نام داشتند و دامادهایش اسلم، ایرج، تسون و مرحاش بودند. همه اینها به حضرت نوح (علیه السلام) ایمان آورده بودند جز کنعان که از همسر کافرش بود.[۱]

از میان فرزندان نوح (علیه السلام)، کنعان اهل نجات نبود و عاقبت به خیر نشد، اما سه فرزند دیگر، به نوح (علیه السلام) ایمان آوردند و سوار بر کشتی نجات شدند.[۲]

[۱]. جزائرى، نعمت الله بن عبد الله، قصص الأنبیاء، ص ۳۶٫

[۲]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه‏: پاینده، ابوالقاسم، ج ۱، ص ۱۳۹٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 18