دایره المعارف اسلام پدیا » تولد حضرت نوح (علیه السلام)
منوی اصلی

تولد حضرت نوح (علیه السلام)

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ در باب: نوح (علیه السلام)

مسعودی ولادت حضرت نوح (علیه السلام) را اینگونه گزارش می کند:

«در تورات آمده که آدم (علیه السلام) نهصد و سى سال زندگی کرد و هنگام تولد لمک (پدر نوح پیامبر (علیه السلام))، آدم (علیه السلام) هشتصد و شصت و چهار ساله و شیث هفتصد و چهل و چهار ساله بوده اند. همچنین گفته شده، زمان تولد نوح پیامبر (علیه السلام) یکصد و بیست و شش سال پس از وفات آدم بوده باشد».[۱]

طبری در بخش تولد حضرت نوح (علیه السلام) آورده است؛ یکصد و بیست و شش سال پس از وفات آدم، لمک نوح را آورد. [۲]

بنابر هر دو مبنا تولد حضرت نوح (علیه السلام) یک هزار و پنجاه و شش سال پس از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) بود.

[۱]. مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه: پاینده، ابوالقاسم، ج‏۱، ص ۶۲۴٫

[۲]. طبرى، محمد بن جریر، تاریخ طبرى، ترجمه: پاینده، ابو القاسم، ج ۱، ص ۱۱۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 7