دایره المعارف اسلام پدیا » اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و رفاهی یمن
منوی اصلی

اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و رفاهی یمن

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در باب: یمن

یمن کشوری با بافتی ساده و در عین حال پیچیده است. علت ساده بودن بافت آن؛ این است که فرهنگ غالب در این کشور مبتنی بر قبیله گرایی و ملزومات خاص جامعه ساده قبیله ای است. دلیل پیچیده بودن آن؛ این است که این جامعه به ظاهر ساده، شکاف ها و گسل های عمده ای دارد که وحدت آن را با چالش های اساسی مواجه ساخته و حکمرانی و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … را برای حکمرانان آن بسیار مشکل ساخته است. البته هر یک از اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و رفاهی یمن باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


2 + = 9