دایره المعارف اسلام پدیا » همسر یا همسران ابراهیم خلیل (علیه السلام)
منوی اصلی

همسر یا همسران ابراهیم خلیل (علیه السلام)

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در باب: ابراهیم خلیل (ع)

بر اساس آنچه که برخی از مورخان ذکر نموده اند، حضرت ابراهیم (علیه السلام) در طول حیات خود چهار همسر به نام های «ساره»، «هاجر»؛ (هاجر قبل از همسری با آن حضرت، کنیز ساره بود)، و در پی رحلت ساره و هاجر، «قطورا دختر یقطن کنعانی یا قنطورا» و «حجون دختر ارهیر» را اختیار نمود.[۱]

[۱]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۱، ص ۱۷۵؛ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ص ۳۰۹ و ۳۱۱؛ حقى بروسوى، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ۱، ص ۲۳۸ و ج ۵، ص ۲۹۷؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۱۸، ص ۱۱۴٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + = 11