دایره المعارف اسلام پدیا » فضاهای مذهبی و اجتماعی قوم نوح
منوی اصلی

فضاهای مذهبی و اجتماعی قوم نوح

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ در باب: طوفان نوح

قرآن مجید در باره فضای مذهبی و فرهنگی قوم نوح می فرماید: «نوح (بعد از نومیدى از هدایت آنان) گفت: «پروردگارا! آنها از من نافرمانى کردند و از کسانى پیروى نمودند که اموال و فرزندانشان چیزى جز زیانکارى بر آنها نیفزوده است! و (این رهبران گمراه) مکر عظیمى به کار بردند و گفتند: دست از خدایان و بت هاى خود برندارید (به خصوص) بت هاى «وَد»، «سواع»، «یغوث»، «یعوق» و «نسر» را رها نکنید! و آنها گروه بسیارى را گمراه کردند! خداوندا، ظالمان را جز ضلالت میفزا!».
نسبت به امور مذهبی و اجتماعی قوم نوح، اقوالی مختلفی آمده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
بعضى گفته‏اند: آنها اعمال خلاف رضاى خدا؛ مانند فحشا و شرابخوارى داشته از اطاعت خدا دور و به لهو و لعب سر گرم بودند.
قوم نوح روزگارى دراز بر کفر و نافرمانى خود پایدار ماندند تا خداى بزرگ نوح را فرستاد تا ایشان را از خشم و کیفر خدا بر حذر دارد و آنان را به توبه و بازگشت به سوى حق و عمل به آنچه خداى بزرگ فرموده، فرا خواند.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + = 7