دایره المعارف اسلام پدیا » زمان طوفان نوح (علیه السلام)
منوی اصلی

زمان طوفان نوح (علیه السلام)

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ در باب: طوفان نوح

در تاریخ نقل شده است که طوفان نوح (علیه السلام) در اولین ماه از سال اتفاق افتاده، و دانشمندان این سال را مبدأ تاریخ دانسته اند و آن را سال‌های هزاره تغییر دهنده جهان (سنى الالوف المغیره للزّمان) خوانده‏اند. این سال هاى هزاره تغییر دهنده جهان یا «سال هاى تغییر دهنده ادیان و ملل و سال هاى حوادث عظیم از قبیل خرابى و آبادى و زوال پادشاهی ها»، بنابر آن چیزی است که افلاطون، ارسطاطالیس و یونانی هایى که قبل از ایشان بوده‏اند، روایت کرده‏اند.
به عبارت دیگر، ۲۲۵۶ سال از هبوط آدم (علیه السّلام) گذشته بود که خداوند طوفان را فرستاد.
همچنین آمده است: «هنگام تولد پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) هفت هزار و صد و سه سال از ابتداى خلقت حضرت آدم (علیه السلام)، گذشته بود». بنابر این، با توجه به مدت زمان گذشت تولد پیامبر (صلی الله علیه و آله) از حبوط، و سالیان بعد از تولد پیامبر اسلام تا عصر حاضر، سرجمع حدود ۶۳۰۰ سال می‌گذرد.
بنا بر محاسبات دیگر هم، سال تولّد حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) به قول بعضى ۳۳۲۳ سال بعد از هبوط آدم مطابق ۱۰۸۱ سال بعد از طوفان نوح بود. بنابر این، از زمان طوفان نوح تا اکنون حدود ۶۳۰۰ سال می‌گذرد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 9 = 16